นายบรรจง มงคลยง
อาจารย์ 2 ระดับ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
-ได้คะแนนอันดับ 2 จากโครงการ"ครูดีที่หนูรัก" ระดับ ม.ต้น ประจำปี 2544
เป็นวิทยากรโครงการป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของจังหวัดนครนายก
-รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 


Home