ข่าวในรั้ว ป.พ.ว.*นักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2546

        นักเรียน ม.1 จำนวน 3 ห้อง มีจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ   88  คน
        นักเรียน ม.4 จำนวน 2 ห้อง มีจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ   72 คน

** โรงเรียนจะจัดงานวัดกำเนิดโรงเรียนและทอดผ้าป่าเพื่อจัดหาอุปกรณ์
           
        โดยจะมีการสังสรรค์ศิษย์เก่าในตอนเย็นวันที่ 15 มิถุนายน 2546
        และทอดผ้าป่าในตอนเช้าของวันที่ 16 มิถุนายน 2546


** โรงเรียนจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการให้กับท่านผู้อำนวยการจวง มาตย์นอก

โดยจะมีพิธีพระในตอนเช้า และเลี้ยงเพลพระ วันที่ 19 กันยายน 2546 แสดงมุทิตาจิตในตอนเย็น 18.00 น. เชิญรับประทานอาหารร่วมกันที่หอประชุมโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

 

Home