นายภูมิยศ ศรีอุบล
อาจารย์ 3 ระดับ 9
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สอนวิชาฟิสิกส์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
-ได้คะแนนอันดับ 2 จากโครงการ"ครูดีที่หนูรัก" ระดับ ม.ปลาย
-ครูแกนนำยอดเยี่ยมวิชาฟิสิกส์
Home