ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
"เป็นรูปเสมามีวงกลมล้อมรอบอักษรย่อของโรงเรียนในใบเสมา
ที่ฐานของวงกลมที่บรรจุชื่อย่อของโรงเรียนเขียนปรัชญาว่า
"มา อกริ ปาปํ" ใต้เสมามีชื่อเต็มของโรงเรียน"ปากพลีวิทยาคาร"


"สีเลือดหมู-ขาว”

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

“ดอกสุพรรณิการ์" (ฝ้ายคำ) เป็นไม้ยืนต้นตระกูลทองหลาง งิ้ว นุ่น และทองกวาว ผลิช่อดอกสีเหลืองระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
มีกลิ่นหอมอ่อนๆ

Home