นายเทวินทร์ หาญวีรกุล
อาจารย์ 3 ระดับ 7
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สอนวิชาพลศึกษา และ สุขศึกษา

1.ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตองดีเด่นของจังหวัดนครนายก ประจำปี 2543

2. วิสัยทัศน์ การสอน ความรู้ คู่คุณธรรม นำไปใช้ การทำงาน ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน รู้จักบูรณาการ เป็นหนทางสู่ความสำเร็จ การครองตน ชีวิต ดุจดั่งธรรมชาติ
 

Home