แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอปากพลี

เว็บข้อมูลตำบลปากพลี           http://thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=260203
เว็บข้อมูลตำบลหนองแสง      http://thaitambon.com/tambon/ttrvlist.asp?ID=260206

              อำเภอปากพลีมีน้ำตกเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อยู่หลายแห่ง ซึ่งอยู่ในแนวภูเขาเขตอุทยานแห่งชาติ
              เขาใหญ่ คือ

น้ำตกวังม่วง น้ำตกสามธิดา
             น้ำตกวังม่วงอยู่ในเขตตำบลนาหินลาดแยกจากถนนสุวรรณศร              น้ำตกสามธิดาหรือน้ำตกเหวนรก เป็นน้ำตก
ข้างที่ว่าการอำเภอไปตามทางหสวงหมายเลข 3285 ซึ่งเป็นถนน ที่อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตัวน้าตก
ราดยางไปจนถึงน้ำตกระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ลักษณะเป็น มีความสวยงามมาก มีน้ำตกไหลลงถึง 3 ชั้น ความสูง
น้ำตกที่ไหลผ่านลงบนลาดหินเป็ระยะๆ แล้วไหลรวมลงอ่าง 300 เมนตร คือชั้นแรกสูง 60 เมตร จะมีน้ำไหลแรง
รับน้ำสุดท้าย น้ำตกแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติงดงามยิ่งนัก อยู่ตลอดปี บริเวณน้ำตกร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด
คงสภาพธรรมชาติมากที่สุด ลักษณะที่แปลกตา มากกว่า
น้ำตกอื่นๆ คือผู้ที่เข้าไปชมน้ำตกแห่งนี้ จะไปถึงต้นแหล่ง
ของน้ำตกและค่อยๆ ไต่ลงไปซึ่งจะค่อนข้างลำบากมาก
การเดินทางไปได้ 2 ทาง คือไปทางปราจีนบุรี ตั้งต้นที่
วงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เส้นทาง
ไปเขาใหญ่จะผ่านน้ำตกเหวนรก ระยะทางประมาณ 21
น้ำตกตาดโตน กิโลเมตร อีกเส้นทางหนึ่งคือ ไปทางอำเภอปากช่อง
             น้ำตกตาดโตน มีแหล่งกำเนิอยู่ที่เขาตาดสองแง่ ในเขตตำบล จังหวัดนครราชสีมา เส้นทางปากช่อง-เขาใหญ่
หนองแสง ระยะทางจากถนนสายสุวรรณศรไปตามเส้นทางหมายเลข จากเขาใหญ่ลงมาถึงน้ำตกเหวนรกประมาณ 5 ก.ม.
3288 เลี้ยวเข้าเส้นทางบ้านหนองหัวลิง เนินหินแร่ บุ่งเข้ถึงน้ำตก
ประมาณ 12 ก.ม. น้ำตกบางตอนจะลาดเอียง บางตอนจะเป็นชั้นสูง
มีน้ำไหลแรงลงสู่เบื้องล่าง แล้วกระจายเป็นบริเวณกว้าง มีคนเล่าว่า
บางครั้งจะมีแสงส่องสว่าง เป็นประกายเหมือนดวงดาวที่บริเวณน้ำตก
ในตอนกลางคืนลักษณะเช่นนี้ ชาวบ้านเชื่อกันว่าเกิดจากลูกแก้วน้ำฝน
น้ำตกประตูแลง
         น้ำตกประตูแลง เป็นน้ำตกที่สวยงาม อยู่บนเทือกเขา
เดียวกับน้ำตกตาดโตน ในเขตตำบลหนองแสง การเกินทาง
สู่น้ำตกใช้เส้นทางเดียวกันกับการไปน้ำตกตาดโตน มีระยะ
ทางถึงน้ำตกประมาณ 15 ก.ม. บริเวณน้ำตกมีหินก้อนใหญ่
ซ้อนกันอยู่ มีถ้ำให้คนอาศัยอยู่ได้ ลักษณะของหินที่ซ้อนกัน
บางแห่งเมื่อคนขึ้นไปอยู่ตรงช่วงนั้น จะเหมือนกับยืนอยู่
ตรงประตูบ้านซึ่งเวลามองออกไปจะเห็นทิวทัศน์สวยงาม

 

 

 

Home